Regulamin Szkoleń i Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem szkoleń jest B&M Professional Mirosław Suwalski z siedzibą pod adresem: Rakoniewicka 12, 60-111 Poznań.
 2. Szkolenia odbywają się we własnych salach wykładowo-dydaktycznych.
 3. Prowadzącym szkolenie jest wykwalifikowany trener.
 4. Szkolenia przebiegają zgodnie z programem szkolenia, który jest udostępniany uczestnikom przed planowanym szkoleniem.
WARUNKI REZERWACJI I MIEJSCA ORAZ UDZIAŁ W SZKOLENIU
 1. Uczestnikiem szkoleń może być osoba, która posiada kwalifikacje kosmetyczne lub medyczne.
 2. Warunkiem rezerwacji miejsca jest opłata za szkolenie, a jej kolejność decyduje o rezerwacji miejsca w danej grupie.
 3. Wpłatę w wysokości 100% odpłatności lub 30% przedpłaty należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem na konto:
  B&M Professional Mirosław Suwalski
  ul. Rakoniewicka 12, 60-111 Poznań
  Nr konta : 62 1500 1201 1212 0000 2899 0000
  W przypadku przedpłaty, pozostałą kwotę należy uiścić przed szkoleniem na konto bankowe (zabrać potwierdzenie wpłaty) lub w kasie organizatora.
 4. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest grupa co najmniej 2 uczestników. W przypadku, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób Organizator ma prawo odwołać szkolenie, przy czy odwołanie szkolenia nie może nastąpić niż na 2 dni przed datą planowanego szkolenia.
 5. W przypadku odwołania danego szkolenia Organizator proponuje uczestnikom inny termin szkolenia bądź zwrot całości wpłaconej kwoty.
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma B&M Professional Mirosław Suwalski z siedzibą pod adresem: Rakoniewicka 12, 60-111 Poznań.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail info@bimprofessional.pl oraz na adres siedziby;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji usług oraz organizacji szkoleń, konferencji i warsztatów oferowanych przez B&M Professional;
 4. Dane mogą być przekazywane: dostawcom usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej, strony internetowej, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych oraz firmom kurierskim.
  Przetwarzamy dane użytkownika w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez użytkownika lub maksymalnie do 10 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych pocztą elektroniczną (info@bimprofessional.pl) lub listownie na adres B&M Professional, Rakoniewicka 12, 60-111 Poznań – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia dotyczącego kupna towaru. Podane dane są niezbędne również do przekazywania informacji w trakcie nauki podczas trwającego kursu, informowania o zmianach i nowościach w ofercie czy przesyłania wiadomości związanych z obsługą kursu, powiadomień o płatnościach czy wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Brak danych może spowodować, że Organizator nie będzie miał możliwości, by zrealizować zamówienie.

Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

COOKIES (CIASTECZKA)

Ta strona używa cookies (ciasteczek) – małych, nieszkodliwych plików tekstowych, które mogą zostać zapisane na Twoim komputerze w celu zapewnienia wyższej jakości usług udostępnionych na naszej stronie (również przez firmy i osoby trzecie – np. statystyki Google Analytics, czy polubienia Facebook) lub by zapamiętać Twoje preferencje przeglądania. Opcję przechowywania ciasteczek możesz zmienić w dowolnym momencie, korzystając z ustawień swojej przeglądarki.